TUULA JÄÄSKELÄINEN

M.Ed., Analyst, Doctoral Researcher
tuula.jaaskelainen@uniarts.fi

Publications

Peer-reviewed scientific articles:

Jääskeläinen, T. (2022). “Music is my life”: Examining the connections between music students’ workload experiences in higher education and meaningful engagement in music. Research Studies in Music Education. doi: 10.1177/1321103X221104296 | Jufo: 2

Jääskeläinen, T. (2022). Music students’ workload, stress, and coping in higher education: Evidence-based policymaking. [Special issue on International Symposium on Performance Science 2021]. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2022.846666| Jufo: 1

Jääskeläinen, T. (2022). Using a transcendental phenomenological approach as a model to obtain a meaningful understanding of music students’ experienced workload in higher education. International Journal of Education and the Arts, 23(6), 1–22. doi: 10.26209/ijea23n6 | Jufo: 1

Jääskeläinen, T., & López-Íñiguez, G. (2022). Tools for teachers to support music students in managing and coping with their workload in higher education. [Special issue on Pedagogic Innovation and Student Learning in Higher Education: Perceptions, Practices and Challenges]. Frontiers in Education. doi: 10.3389/feduc.2022.895090 | Jufo: 1

Jääskeläinen, T., López-Íñiguez, G., & Lehikoinen, K. (2022). Experienced workload, stress, and coping among professional students in higher music education: An explanatory mixed methods study in Finland and the United Kingdom. Psychology of Music. doi: 10.1177/03057356211070325 | Jufo: 3

Jääskeläinen, T., López-Íñiguez, G., & Phillips, M. (2022). Music students’ experienced workload in higher education: A systematic review and recommendations for good practice. Registered in PROSPERO (CRD42020140497). Musicae Scientiae. doi: 10.1177/10298649221093976 | Jufo: 2

Jääskeläinen, T. (2021). Tuition fees, entrance examinations and misconceptions about equity in higher music education. Nordic Research in Music Education, 2(1), 4–19. doi: 10.23865/nrme.v2.2803 | Jufo: 1

Jääskeläinen, T., López-Íñiguez, G., & Phillips, M. (2020). Music students’ experienced workload, livelihoods and stress in higher education in Finland and the United Kingdom [Special issue on Music and Livelihoods]. Music Education Research, 22(5), 505–526. doi: 10.1080/14613808.2020.1841134 | Jufo: 3

Jääskeläinen, T. (2019). Countering hate speech through arts and arts education: Addressing intersections and policy implications [In E. Anttila & R. Martin (Eds.) Special Issue “Arts and Culture in Education: Questioning and Reimagining Current Practices”]. Policy Futures in Education, 18(3), 344–357. doi: 10.1177/1478210319848953 | Jufo: 1

Systematic literature reviews:


Jääskeläinen, T.
, López-Íñiguez, G. & Phillips, M. (2020). Music students’ experienced workload in higher education: A systematic review and recommendations for good practice. PROSPERO 2020, CRD42020140497.

Peer-reviewed conference proceedings:


Jääskeläinen, T.
& López-Íñiguez, G. 2017. How about equality and equity in higher music education? A theoretical framework for researching quality of music teaching and learning(Awarded as “Best Doctoral Student Paper”) In J. Domenech, M.C. Vincent-Vela, E. de la Poza & D. Blazquez (Eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Higher Education Advances (HEAd’17). Valencia, Spain: Universitat Politècnica de València, 775-783. doi:10.4995/HEAd17.2017.54 Indexed in the Conference Proceedings Citation Index of the Web of Science.


Non-refereed scientific articles:

Jääskeläinen, T. 2020. Individual becomes collective becomes individual: Collective Memory-Work as a reciprocal and continuous learning process for hybrid artists. In R. Hamm (Ed.) Special Issue “Collective Memory-Work”. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 9(1).

Østern, T. P. & Jääskeläinen, T. 2019. Kunst, kunstpedagogikk og menneskerettigheter som motstand mot hatefulle ytringer og rasisme på kunstfeltet. På Spissen/Dance Articulated 5, 2.

Jääskeläinen, T. 2016. Vahvistanko hiljaisuudellani rasistisia rakenteita? Toiseuden kokemuksen tunnistamisesta kohti toiminnallista tasa-arvon edistämistä. Musiikkikasvatus 19, 2, 64-72.

Jääskeläinen, T. 2016. Tavoitteena opetuksen kehittämistä tukevan luotettavan tutkimustiedon tuottaminen Sibelius-Akatemiassa – tapausesimerkkinä opiskelijoiden kokeman kuormittavuuden pilottitutkimus. Musiikkikasvatus 19, 1, 60-67.

Alakurtti, M., Anttila, M., Autti, M., Jääskeläinen, T., Karjalainen, L., Kenttälä, E., Kortelainen, T., Kutuniva, M., Lamppu, R., Olsson, E. & Valle, S. 1996. Veet silmissä ja kuset housuissa. Teoksessa P. Naskali (toim.) Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C 14, Katsauksia ja puheenvuoroja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 87-95.

Jääskeläinen, T. 1996. Avonaiseksi elämälleen. Teoksessa P. Naskali (toim.) Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C 14, Katsauksia ja puheenvuoroja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 31-37.

Conference papers:

Jääskeläinen, T. 2016. Aiming to produce reliable research findings for supporting development of teaching in the Sibelius Academy – pilot study in students’ e­xperiences of work load as a case example. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education Conference: Technology and creativity in music education. Hedmark University College in collaboration with Nordic Network for research in Music Education (NNMPF), Hamar, Norway.

Jääskeläinen, T. 2015. Researching approaches to learning in higher music education. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education Conference: Activism in Music EducationUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy in collaboration with Nordic Network for research in Music Education (NNMPF), Helsinki, Finland.

Jääskeläinen, T. 2014. Evaluating quality of learning in higher music education. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education Conference: Knowledge formation in music. Royal College of Music (KMH) in collaboration with Nordic Network for research in Music Education (NNMPF), Stockholm, Sweden.

Theses:


Jääskeläinen, T.
1998. Ilman naisia, seitsemän naisen muistoja seksuaalisuuksissa kasvamisesta. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.

Books:


Pitkänen-Walter, T. & Jääskeläinen, T. (Eds.) 2018. Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. Vaasa: Fram.

Jääskeläinen, T. 2011. Minä vain. Tampere: Mediapinta Oy.


Book chapters:

Backer Johnsen, H., Capponi-Savolainen, A., Choi, S., Fornhammar, L., Jääskeläinen, T., Kallio, A., Kamensky, H., Keskinen, K., Kivijärvi, S., Koivisto, T-A., Lamminmäki, N., Lehtinen-Schnabel, J., Mesiä, S., Miettinen, L., Siljamäki, E., Snellman, A., Thomson, K., Timonen, V., Treacy, D., Tuovinen, T. & Vallenius, L. 2020. Collaboratively Navigating Liminality in Music Education Doctoral Studies. In T. Laes & L. Hautsalo (Eds.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund. Sibelius Academy Publications 18. Helsinki: Hansaprint, 194-220.

Jääskeläinen, T. 2020. Taiteiden vastapuhetta: Taidealojen yliopistopedagogiikan koulutuksen polkuja pitkin ihmisoikeuskasvatuksen opettajaksi.Teoksessa H. Kauppila & K. Lehikoinen (toim.) Toiminnasta sanoiksi: Puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa. Kokos julkaisuja 8, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 249-266.

Jääskeläinen, T. 2018. Plot – A Space for Transformation in the Intercultural Research Process. In B. Jörissen, L. Unterberg, L. Klepacki, J. Engel, V. Flasche, & T. Klepacki (Eds.) Spectra of Transformation. Arts Education Research and Cultural Dynamics. Erlanger Beiträge zur Pädagogik, 17. Münster/New York: Waxmann, 89-94.

Jääskeläinen, T. & Pitkänen-Walter, T. 2018. Art Work as a “Secret Power Opening”: A Finnish and Gambian Collaboration in Researching Perspectives, Essences, and Positions in Visual Art Education. In T. Pitkänen-Walter & T. Jääskeläinen (Eds.) Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. Vaasa: Fram, 15-51.


Publications intended for the general public:


Jääskeläinen, T. 
2017. Vahvistanko hiljaisuudellani rasistisia rakenteita? Equally Well -blogi 24.3.2017.


Media, press releases and news:

University of the Arts Helsinki. In English: Music students experience heavy workloads in their studies, a study finds / In Finnish: Tutkimus: Musiikinopiskelijat kokevat opiskelun kuormittavana. Written by Heta Muurinen. Press release 27.11.2020.

Eurasia Review. Arts Education can provide creative counter narratives against hate speech. Written by Heta Muurinen. Arts, sports and entertainment news 17.5.2019.

Phys.org. Arts Education can provide creative counter narratives against hate speech. Written by Heta Muurinen. Science news 14.5.2019.

University of the Arts Helsinki. Arts Education can provide creative counter narratives against hate speech. Written by Heta Muurinen. Press release 12.4.2019.